เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 4 ธันวาคม 2560  กีฬาสี 2017
2 28 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนหยุด
3 27 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนหยุด
4 24 พฤศจิกายน 2560  งดให้บริการ เนื่องจากรร.จัดวันวิชาการ 119 ปี
5 26 ตุลาคม 2560  วันงานพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ร.9
6 10 กรกฎาคม 2560  หยุดชดเชย
7 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
8 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
9 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
10 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
11 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.