เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 13 สิงหาคม 2561  วันหยุดชดเชยวันแม่
2 3 สิงหาคม 2561  รร.หยุด
3 2 สิงหาคม 2561  รร.หยุด
4 30 กรกฎาคม 2561  หยุดเชยวันวิสาขบูชา
5 27 กรกฎาคม 2561  วันอาสาฬหบูชา
6 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
7 4 ธันวาคม 2560  กีฬาสี 2017
8 28 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนหยุด
9 27 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนหยุด
10 24 พฤศจิกายน 2560  งดให้บริการ เนื่องจากรร.จัดวันวิชาการ 119 ปี
11 26 ตุลาคม 2560  วันงานพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ร.9
12 10 กรกฎาคม 2560  หยุดชดเชย
13 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
14 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
15 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
16 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
17 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.