เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 14 ตุลาคม 2562  วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
2 11 กันยายน 2562  แข่งศิลปหัตถกรรม
3 10 กันยายน 2562  แข่งศิลปหัตถกรรม
4 9 สิงหาคม 2562  โรงเรียนหยุด
5 8 สิงหาคม 2562  โรงเรียนหยุด
6 29 กรกฎาคม 2562  วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
7 17 กรกฎาคม 2562  วันเข้าพรรษา
8 16 กรกฎาคม 2562  วันอาสาฬหบูชา
9 20 พฤษภาคม 2562  วันหยุดวันชดเชย วันวิสาขบูชา
10 18 พฤษภาคม 2562  วันวิสาขบูชา
11 9 พฤษภาคม 2562  วันพืซมงคล
12 1 พฤษภาคม 2562  วันแรงงาน
13 8 เมษายน 2562  วันหยุดชดเชย วันจักรี
14 6 เมษายน 2562  วันจักรี
15 19 กุมภาพันธ์ 2562  วันมาฆบูชา
16 16 มกราคม 2562  วันครู
17 11 ธันวาคม 2561  วันกีฬาสี
18 26 พฤศจิกายน 2561  วันสถาปนาโรงเรียน 120 ปี บุญวาทย์วิทยาลัย
19 11 กันยายน 2561  รร.หยุด แข่งศิลปหัตกรรม
20 10 กันยายน 2561  รร.หยุด แข่งศิลปหัตกรรม
21 13 สิงหาคม 2561  วันหยุดชดเชยวันแม่
22 3 สิงหาคม 2561  รร.หยุด
23 2 สิงหาคม 2561  รร.หยุด
24 30 กรกฎาคม 2561  หยุดเชยวันวิสาขบูชา
25 27 กรกฎาคม 2561  วันอาสาฬหบูชา
26 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
27 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
28 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
29 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
30 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
31 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
32 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
33 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระบรมราชินี
34 16 มกราคม ของทุกปี  วันครู
35 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.