เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 11 กันยายน 2561  รร.หยุด แข่งศิลปหัตกรรม
2 10 กันยายน 2561  รร.หยุด แข่งศิลปหัตกรรม
3 13 สิงหาคม 2561  วันหยุดชดเชยวันแม่
4 3 สิงหาคม 2561  รร.หยุด
5 2 สิงหาคม 2561  รร.หยุด
6 30 กรกฎาคม 2561  หยุดเชยวันวิสาขบูชา
7 27 กรกฎาคม 2561  วันอาสาฬหบูชา
8 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
9 4 ธันวาคม 2560  กีฬาสี 2017
10 28 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนหยุด
11 27 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนหยุด
12 24 พฤศจิกายน 2560  งดให้บริการ เนื่องจากรร.จัดวันวิชาการ 119 ปี
13 26 ตุลาคม 2560  วันงานพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ร.9
14 10 กรกฎาคม 2560  หยุดชดเชย
15 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
16 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
17 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
18 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
19 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.