เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 10 กุมภาพันธ์ 2563   หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
2 30 ธันวาคม 2562  วันหยุดราชการ
3 13 ธันวาคม 2562  กีฬาสี
4 13 ธันวาคม 2562  วันกีฬาสี
5 26 พฤศจิกายน 2562  วันวิชาการ 121 ปี
6 25 พฤศจิกายน 2562  วันวิชาการ 121 ปี
7 14 ตุลาคม 2562  วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
8 11 กันยายน 2562  แข่งศิลปหัตถกรรม
9 10 กันยายน 2562  แข่งศิลปหัตถกรรม
10 9 สิงหาคม 2562  โรงเรียนหยุด
11 8 สิงหาคม 2562  โรงเรียนหยุด
12 29 กรกฎาคม 2562  วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
13 17 กรกฎาคม 2562  วันเข้าพรรษา
14 16 กรกฎาคม 2562  วันอาสาฬหบูชา
15 20 พฤษภาคม 2562  วันหยุดวันชดเชย วันวิสาขบูชา
16 18 พฤษภาคม 2562  วันวิสาขบูชา
17 9 พฤษภาคม 2562  วันพืซมงคล
18 1 พฤษภาคม 2562  วันแรงงาน
19 8 เมษายน 2562  วันหยุดชดเชย วันจักรี
20 6 เมษายน 2562  วันจักรี
21 19 กุมภาพันธ์ 2562  วันมาฆบูชา
22 16 มกราคม 2562  วันครู
23 11 ธันวาคม 2561  วันกีฬาสี
24 26 พฤศจิกายน 2561  วันสถาปนาโรงเรียน 120 ปี บุญวาทย์วิทยาลัย
25 11 กันยายน 2561  รร.หยุด แข่งศิลปหัตกรรม
26 10 กันยายน 2561  รร.หยุด แข่งศิลปหัตกรรม
27 13 สิงหาคม 2561  วันหยุดชดเชยวันแม่
28 3 สิงหาคม 2561  รร.หยุด
29 2 สิงหาคม 2561  รร.หยุด
30 30 กรกฎาคม 2561  หยุดเชยวันวิสาขบูชา
31 27 กรกฎาคม 2561  วันอาสาฬหบูชา
32 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
33 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
34 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
35 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
36 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
37 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
38 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
39 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
40 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
41 16 มกราคม ของทุกปี  วันครู
42 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

2020 - ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง