เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
         cir เคาท์เตอร์บรรณารักษ์
         li วรรณกรรม
         main-book หนังสือทั่วไปภาษาไทย
         main-eng หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia สื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-research วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         ref หนังสืออ้างอิง
         repair ห้องซ่อม
         ค คู่มือครู (ขอยืมได้)
         บ คู่มือนักเรียน (ขอยืมได้)
         ม เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ขอยืมได้)
         ย หนังสือเยาวชน:l::Junior
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.