เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดสาขาภาษาอังกฤษ
2ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์
3ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
         BK หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         BK-ENG หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ (ขอยืมได้)
         cir เคาท์เตอร์บรรณารักษ์
         Fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         J หนังสือเยาวชน (ขอยืมได้)
         main-multimedia สื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         Ref หนังสืออ้างอิง
         S.C. เรื่องสั้น
         serial วารสาร (ขอยืมได้)
         ค คู่มือครู (ขอยืมได้)
         บ คู่มือนักเรียน (ขอยืมได้)
         ม เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ขอยืมได้)
         หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์
         หนังสือภาพญี่ปุ่น หนังสือภาพญี่ปุ่น (ขอยืมได้)
         หนังสืออาเซียน หนังสืออาเซียน (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

2021 - ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง