เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
10 วีรบุรุษผู้ปลดปล่อย
   ดวงธิดา ราเมศวร์
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
923.2 ด352ส 2558 
100 เรื่องน่ารู้จากทะเล
   ป้าเวนดี้
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ย ป365ร 2553 
200 คำถามกับเรื่องไดโนเสาร์
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ย ส552 2553 
60 วิธี รักษารถอย่างมืออาชีพ
   ช่างเอก
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
629.287 ช262ห 2552 
การเลี้ยงไก่ไข่
   ไชยา อุ้ยสูงเนิน
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
636.5142 ช294ก 2542 
คำขวัญ 76 จังหวัด : พร้อมตราประจำจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยว ..
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
915.93 ต382ค 2550 
คำคมและวาทะสำคัญในประวัติศาสตร์โลก เล่ม 1
   วิทยากร เชียงกูล
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
808.882 ว573ค 2546 
คู่มือเปลี่ยนใจใช้ก๊าซ LPG ดี หรือ NGV เจ๋งตอบทุกข้อสงสัย ตรงใจเพื่อการตัดสินใจ ..
   สุวิทย์ จรรยาภรณ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
665.53 ส575ค [2553?] 
ฉันจะไม่ฆ่าตัวตาย
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.914 ฉ263 2544 
ทันชิลสุนัขนำทางเพื่อนรัก 2
   โค, จอง อุก
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย ค292ท 2551 
พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์ หนิง ศรัยฉัตร
   ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
808.5 ศ546พ 2556 
ฟรอยด์ ฉบับการ์ตูน
   ศักดิ์ บวร
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย ฟ445ช 2554 
ฟันธงคดีเด็ด : เรื่องจริงสุดฮาในรอบศตวรรษ
   เสงี่ยม สันติวงศ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
340.08 ส528ฟ 2551 
มรดกคนภาคกลาง ภาคตะวันออก : ประเพณีและวิถีชีวิต
   สีมา อนุรักษ์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
390.95931 ส574ม [2552?] 
รวมนิทานพื้นบ้านประจำจังหวัดภาคเหนือ
   เอกรัตน์ อุดมพร
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
398.2 อ582ร [2551?] 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
   อานนท์ อาภาภิรม.
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
320 อ563ร 2545 
รู้ถ้วนสำนวนไทย
   วรวรรณ คงมานุสรณ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
398.99591 ว545ร 2551 
ร้อยแก้วร้อยกรอง
   ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์.
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
808.1 ช275ร 2549 
วาดสวย...ด้วยสีไม้
   ชุลีรัตน์ เลือดน้ำชล.
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
741.24 ช274ว 2551 
ศิลปะงานประดิษฐ์
   อุษากร จั่นแก้ว
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
745.5 อ575ศ 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [770]   [แสดง 20/15391 รายการ]

2020 - ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง