เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
10 วีรบุรุษผู้ปลดปล่อย
   ดวงธิดา ราเมศวร์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
923.2 ด352ส 2558 
200 คำถามกับเรื่องไดโนเสาร์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),หนังสือเยาวชน:l::Junior(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ย ส552 2553 
60 วิธี รักษารถอย่างมืออาชีพ
   ช่างเอก
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
629.287 ช262ห 2552 
การเลี้ยงไก่ไข่
   ไชยา อุ้ยสูงเนิน
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
636.5142 ช294ก 2542 
คำขวัญ 76 จังหวัด : พร้อมตราประจำจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยว ..
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
915.93 ต382ค 2550 
คำคมและวาทะสำคัญในประวัติศาสตร์โลก เล่ม 1
   วิทยากร เชียงกูล
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
808.882 ว573ค 2546 
คู่มือเปลี่ยนใจใช้ก๊าซ LPG ดี หรือ NGV เจ๋งตอบทุกข้อสงสัย ตรงใจเพื่อการตัดสินใจ ..
   สุวิทย์ จรรยาภรณ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
665.53 ส575ค [2553?] 
ฉันจะไม่ฆ่าตัวตาย
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.914 ฉ263 2544 
ทันชิลสุนัขนำทางเพื่อนรัก 2
   โค, จอง อุก
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือเยาวชน:l::Junior(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย ค292ท 2551 
ประดิษฐ์ประดอย งานเนารูด = Circle needle
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
746.46 ป346 2549 
ผีเสื้อ อัญมณีบินได้
   วิซาร์ด, โพลีกอน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ย ว572ผ 2556 
พลังงานความร้อน
   วรวุฒิ กองแก้ว
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
531 ว285พ 2549 
พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์ หนิง ศรัยฉัตร
   ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
808.5 ศ546พ 2556 
ฟรอยด์ ฉบับการ์ตูน
   ศักดิ์ บวร
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือเยาวชน:l::Junior(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย ฟ445ช 2554 
ฟันธงคดีเด็ด : เรื่องจริงสุดฮาในรอบศตวรรษ
   เสงี่ยม สันติวงศ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
340.08 ส528ฟ 2551 
ภาษาอังกฤษก้นครัว = Thai-English kitchen
   ชลดา วิทยโกมล
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.34 ช243ภ 2557 
รวมหลักไวยากรณ์อังกฤษที่สำคัญและควรรู้
   ธง วิทัยวัฒน์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
425 ธ325ร 2550 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
   อานนท์ อาภาภิรม.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
320 อ563ร 2545 
ร้อยแก้วร้อยกรอง
   ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
808.1 ช275ร 2549 
ศิลปะงานประดิษฐ์
   อุษากร จั่นแก้ว
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
745.5 อ575ศ 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [393]   [แสดง 20/7845 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.