เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!

 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
100 คนดัง ผู้มีอิทธิต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุดใหม่ ..
   เอกนรี พรปรีดา
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
920 อ582ร 2550 
100 คนดัง ผู้มีอิทธิต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุดใหม่ ..
   เอกนรี พรปรีดา
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
920 อ582ร 2550 
100 ครั้งแรกในโลก = first time in the wored
   ป้าเวนดี้
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
608 ป365ร 2550 
100 ครั้งแรกในโลก = first time in the wored
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
608 ป365ร 2550 
100 ความรู้คู่สวน
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
712.6 ร454 2561 
100 ความเชื่อ 100 ความจริง
   สุทัศน์ ยกส้าน
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
608 ส573ร 2550 
100 คำถาม-คำตอบ
   วิริยะ สิริสิงห
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
030 ว574ร 2542 
100 คำถามวิทย์ สุด smart ตอน wow โลกและอากาศ
   วรรษมน ชาญชัยพล
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
608 ว544ร 2560 
100 คำถามเจาะลึกเพื่อสุขภาพ
   อู๋, ทอม
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
615.854 ท354ร 2553 
100 คำถามเรื่องชวนสงสัย
   ยูริ โปรดักชั่น
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 ย474ร 2549 
100 คำถามเรื่องชวนสงสัย = 100 Questions Elementary School Student are Most Curious about
   โปรดักชั่น, ยูริ
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ย ป394ร 2551 
100 คำถามเรื่องน่ารู้
   ยูริ โปรดักชั่น
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ย ย474ร 2551 
100 จุดเน้น ชีววิทยา ม.4-5-6
   สมาน แก้วไวยุทธ
   คู่มือนักเรียน ที่ คู่มือนักเรียน(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
บ 574.076 ส546ร 2551 
100 จุดเน้น ฟิสิกส์ ม.4-5-6
   อวิรุทธ์ วิเศษชาติ
   คู่มือนักเรียน ที่ คู่มือนักเรียน(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
บ 530.076 อ557ร 2556 
100 ชนิด พรรณไม้วงศ์กระดังงาแสนสวย
   ปิยะ เฉลิมกลิ่น
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
635.9 ป374ห 2554 
100 ชนิด พรรณไม้วงศ์กระดังงาแสนสวย
   ปิยะ เฉลิมกลิ่น
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
635.9 ป374ห 2554 
100 ชื่อลือนาม สงครามไทย - พม่า
   ชูชาติ ชุ่มสนิท
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
920 ช272ห 2555 
100 ชื่อลือนาม สงครามไทย-พม่า
   ชูชาติ ชุ่มสนิท
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
920 ช272ร 2555 
100 ชื่อลือนาม สงครามไทย-พม่า
   ชูชาติ ชุ่มสนิท
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
920 ช648ห 2556 
100 ถาม-ตอบ หมวด บุคคลสำคัญ
   อำพรรณ วะสิโน
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
030 อ564น 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [770]   [แสดง 20/15383 รายการ]

2020 - ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง