เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!

 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 2
   วรรณา แสงอร่ามเรือง
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
435 ว544ว 2550 
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 2
   วรรณา แสงอร่ามเรือง
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
435 ว544ว 2547 
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 2
   วรรณา แสงอร่ามเรือง
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
435 ว544ว 2540 
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3
   วรรณา แสงอร่ามเรือง
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
435 ว544ว 2548 
ไวยากรณ์และ IDIOMS อังกฤษสากล
   ธรรมนูญ โรจนแพทย์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
425 ธ344ว 2548 
ไวยากรณ์ไทย
   นววรรณ พันธุเมธา
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
495.915 น355ว 2554 
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
   วีรพร นิติประภา
   นวนิยาย ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
น ว574ส 2558 
ไหว้พระประธาน มงคง 76 จังหวัด
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
294.3135 ก252ห 2553 
ไหว้พระเสริมมงคลที่ฮาองกง มาเก๊า
   ทศพร ศรีตุลา / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
203.5 ท354ห 2561 
ไอ เลิฟ ยู หนูรักแม่ = I love you
   โอคาสากิ, ยูกิโกะ
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย อ592อ 2544 
ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด = IQ and aptitude tests
   คาร์เตอร์, ฟิลิป เจ
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
153.93 ค264อ 2550 
ไอซีทีเพื่อการศึกษา
   กิดานันท์ มลิทอง
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.33 ก273อ 2548 
ไอซีทีเพื่อการศึกษา = ICT for education
   กิดานันท์ มลิทอง
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.33 ก273อ 2548 
ไอน์สไตน์ : 1 ศตวรรษแห่งปีมหัศจรรย์
   บัญชา ธนบุญสมบัติ
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
925 บ362อ 2548 
ไอน์สไตน์ : 1 ศตวรรษแห่งปีมหัศจรรย์
   บัญชา ธนบุญสมบัติ
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
925 บ362อ 2555 
ไอน์สไตน์ : 1 ศตวรรษแห่งปีมหัศจรรย์
   บัญชา ธนบุญสมบัติ
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
925 บ362อ 2554 
ไอน์สไตน์ ผู้พลิกจักรวาล
   ชัยวัฒน์ คุประตกุล
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
530.092 ช264อ 2543 
ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ
   ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.301 ศ574อ 2549 
ไอศกรีมของยักษ์
   เอ็กเกิลตัน, จิลล์
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย อ582อ 2549 
ไออุ่นของรูว์
   เนชั่น เอ็กมอนท์
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย น382อ [ม.ป.ป.] 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 [770]   [แสดง 20/15383 รายการ]

2020 - ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง