เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไฮโดรเจน และ ก๊าซมีตระกูล = Hydrogen and The Noble Gases
   แนพพ์, ไบรอัน
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 546.2 น394ฮ 2542 
ไฮโดรเจน และ ก๊าซมีตระกูล = Hydrogen and The Noble Gases
   แนพพ์, ไบรอัน
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 546.2 น394ฮ 2544 
New Headway English Course: Elementary student's book
   Soars, Liz and John Soars
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420.7 S676N 2000 
์ดาราศาสตร์
   คูเปอร์, ฮีเธอร์
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 520 ค 2528 
๑๙ สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์
   โกวิท ตั้งตรงจิตร
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 294.362 ก295ส 2549 
๒๘๐ คำไทย ที่มักเขียนผิดและใช้กันผิด
   ดนัย เมธิตานนท์
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 495.918 ด336ส 2549 
๔0 ภิกษุณี พระอรหันต์
   สถาบันบันลือธรรม
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 294.361 ส ม.ป.ป. 
๔0 ภิกษุณีพระอรหันต์
   สถาบันบันลือธรรม
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 294.361 ส ม.ป.ป. 
๕,๐๐๐ สำนวนไทย : นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
   เอกรัตน์ อุดมพร
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
398.95911 อ582ห [2557?] 
๕๐๐ พุทธศาสนสุภาษิต
   เอกรัตน์ อุดมพร
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
294.301 อ582ห 2553 
李兴添博士100年哲学语录 100 则 = 100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม
   Li, Lina
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
920 L355L 2015 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  762 763 764 765 766 767 768 769 770 [770]   [แสดง 11/15391 รายการ]

2021 - ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง