เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!

 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
100 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากความคิดง่าย ๆ = 100 Scientific inventions created from simple ideas ..
   คิม ซูกยอง
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย ค274ร 2552 
100 สุนัข ผู้พลิกประวัติศาสตร์โลก = 100 Dog Who Changed Civilization
   สตอลล์, แซม
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
636.7 ส535ร 2551 
100 เทคนิคลับของหน่วย SEAL (ฉบับต้องรอดในทุกสถานการณ์) = 100deadly skills : survival edition ..
   อีเมอร์สัน, คลินท์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
355.548 อ578ห 2561 
100 เรื่องควรรู้สู่ประชาคมอาเซียน : 100 Questions to the ASEAN Community
   ปานเสก อาทรธุระสุข
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
341.247 ป363ร 2555 
100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน
   ธวัลกร ดำรงเจริญ / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
413.95911 ธ354ร 2560 
100 เรื่องชวนรู้คู่อาเซียน
   ธวัลกร ฉัตราธรรม
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
341.2473 ธ356ร [2556?] 
100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต คอมพิวเตอร์และโค้ดดิ้ง
   เจมส์, อลิซ
   หนังสือเยาวชน ที่ หนังสือเยาวชน(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ย จ284ร 2561 
100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ตอน ร่างกายมนุษย์
   ฟริก, อเล็กซ์
   หนังสือเยาวชน ที่ หนังสือเยาวชน(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ย ฟ447ร 2561 
100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ตอน ร่างกายมนุษย์
   ฟริก, อเล็กซ์
   หนังสือเยาวชน ที่ หนังสือเยาวชน(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย ฟ447ร 2561 
100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ตอน วิทยาศาสตร์
   ฟริท, อเล็กซ์
   หนังสือเยาวชน ที่ หนังสือเยาวชน(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย ฟ447ร 2561 
100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ตอน วิทยาศาสตร์
   ฟริท, อเล็กซ์
   หนังสือเยาวชน ที่ หนังสือเยาวชน(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ย ฟ447ร 2561 
100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ตอน อวกาศ
   ฟริก, อเล็กซ์
   หนังสือเยาวชน ที่ หนังสือเยาวชน(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย ฟ447ร 2561 
100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ตอน อวกาศ
   ฟริก, อเล็กซ์
   หนังสือเยาวชน ที่ หนังสือเยาวชน(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ย ฟ447ร 2561 
100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ตอน อาหาร
   แบร์, แซม
   หนังสือเยาวชน ที่ หนังสือเยาวชน(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ย บ394ร 2561 
100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ประวัติศาสตร์ = 100 things to know about history
   โคแวน, ลอรา
   หนังสือเยาวชน ที่ หนังสือเยาวชน(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ย ค299ร 2561 
100 เรื่องน่ารุ้เกี่ยวกับสภาพอากาศ
   โอลิเวอร,์ แคลร์
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
551.6 อ594ร 2550 
100 เรื่องน่ารู้ร่างกายของเรา
   ป้าแวนดี้
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ย ป365ร 2553 
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบิน = 100 things you should know about flight
   เบ็คเลค, ซู
   หนังสือเยาวชน ที่ หนังสือเยาวชน(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย บ382ร 2555 
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ
   ปาร์คเกอร์, สตีฟ
   หนังสือเยาวชน ที่ หนังสือเยาวชน(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย ป364ร 2557 
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคาวบอยและอินเดียนแดง
   แลงลีย์, แอนดรูว์
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย ล492ร 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [770]   [แสดง 20/15383 รายการ]

2020 - ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง