เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!

 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
1,000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย เล่ม 3
   พฤกษะศรี
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.1 พ442พ 2547 
1,000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย เล่ม 4
   พฤกษะศรี
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.1 พ442พ 2547 
1,000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย เล่ม 5
   พฤกษะศรี
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.1 พ442พ 2547 
1,000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย เล่ม 6
   พฤกษะศรี
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.1 พ442พ 2547 
1,000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย เล่ม 8
   พฤกษะศรี
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.1 พ442พ 2547 
1,000 ศัพท์คำพ้องอังกฤษ-ไทย เล่ม 1
   พฤกษะศรี
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.1 พ442พ 2542 
1,000 ศัพท์คำพ้องอังกฤษ-ไทย เล่ม 7
   พฤกษะศรี
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.1 พ442พ 2547 
1,400+ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย และราชาศัพท์ ฉบับเด็กประถม ..
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
398.9 พ463 2557 
10 กรณี คดีฮาใบแดง
   ภุชงค์ นุตราวงศ์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
324.9593 ภ472ส 2556 
10 ตำนาน สะท้านโลก
   บัญชา ธนบุญสมบัติ
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
398.2 บ362ส 2553 
10 นักคิด นักเขียน ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10 Thinkers and writerswho changed the world
   ดวงธิดา ราเมศวร์
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
921 ด352ส 2556 
10 นักปฏิวัติ นักต่อสู้ ผู้เปลี่ยนแปลงโลก
   ดวงธิดา ราเมศวร์
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
923 ด352ส 2556 
10 นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10 Inventors Who Changed the World
   ดวงธิดา ราเมศวร์
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
609.2 ด352ส 2556 
10 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก
   ดวงธิดา ราเมศวร์
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
509.2 ด352ส [2556?] 
10 นาที ฟิตสมองอัจฉริยะ = Kids 10-minute brain workout
   มัวร์, กาเรท
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
153 ม465ส 2557 
10 บุรุษผู้เปลี่ยนแปลงโลก = People who changed the world
   ดาณุภา ไชยพรธรรม
   หนังสืออ้างอิง ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ 920 ด363ส 2555 
10 ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลหญิงในยุคศตวรรษที่ 20
   ดวงธิดา ราเมศวร์
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
923.2 ด352ส 2556 
10 ภาษาอาเซียนศึกษา รวมทั้ง กริยา 3 ช่อง
   วรันธร ทองบ่อ
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
495.9 ว546ส [2557?] 
10 มหัศจรรย์พลังงานทดแทนกู้วิกฤตโลกร้อน
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
333.794 ก252ส 2550 
10 วันในแผ่นดินมังกร
   โชติ ศรีสุวรรณ
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
915.104 ช293ส 2539 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [770]   [แสดง 20/15383 รายการ]

2020 - ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง