เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                           ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง...ยินดีต้อนรับ !!

 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
10 ศิลปินแห่งชาติ
   วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 920.7 ว573ส 2537 
10 ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม
   วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ 927 ว573ส 2542 
10 สุดยอดนักฟิสิกส์โลก
   ชัยวัฒน์ คุประตกุล
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
925 ช264ส 2545 
10 สุดยอดสมุนไพรมหัศจรรย์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
615.321 ส573 [2556?] 
10 สุดยอดโปรแกรมเจ๋ง Popular Programs Net
   อวยพร โกมลวิจิตรกุล
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.369 อ554ส 2546 
10 อันดับ ที่สุดในโลก
   สายลม
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
030 ส564ส 2555 
10 เกจิอาจารย์จังหวัดนครสวรรค์ ยุคกลาง
   สุทิน ตาก้อนทอง
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 294.361 ส573ส [2553] 
100 การละเล่นของเด็กไทย
   วิเชียร เกษประทุม
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
790.09593 ว578ห 2550 
100 การสำรวจเปลี่ยนโลก 1: เหล่านักสำรวจแห่งท้องทะเล
   ฮยองโม, อัน
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ย ฮ545ร 2557 
100 การสำรวจเปลี่ยนโลก 2: เหล่านักสำรวจแห่งท้องฟ้าและแผ่นดิน ..
   ฮยองโม, อัน
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ย ฮ545ร 2557 
100 การสำรวจเปลี่ยนโลก เล่ม 3 เหล่านักสำรวจแห่งแผ่นดินและขั้วโลก ..
   ฮยองโม, อัน
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ย ฮ545ร 2557 
100 ขุนนางประเสริฐในประวัติศาสตร์จีน
   เฉินเหวยจวิ้น
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
951 ฉ283ร 2547 
100 คนดัง : New Era 100 Influential People Book 1
   เอกนรี พรปรีดา
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
920 อ582ร [2554?] 
100 คนดัง : New Era 100 Influential People Book 1
   เอกนรี พรปรีดา
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง),(ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
920 อ582ร [2553?] 
100 คนดัง : 100 Influential People Book 2
   เอกนรี พรปรีดา
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
920 อ582ร [2553?] 
100 คนดัง : New Era 100 Influential People Book 2
   เอกนรี พรปรีดา
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
920 อ582ร [2554?] 
100 คนดัง : New Era 100 Influential People Book 3
   เอกนรี พรปรีดา
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
920 อ582ร [2554?] 
100 คนดัง : New Era 100 Influential People Book 3
   เอกนรี พรปรีดา
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
920 อ582ร [2553?] 
100 คนดัง : 100 Influential People Book 4
   เอกนรี พรปรีดา
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
920 อ582ร [2553?] 
100 คนดัง ผู้มีอิทธิต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุดใหม่ / เอกนรี พรปรีดา เรียบเรียง..
   เอกนรี พรปรีดา
   หนังสือทั่วไป ที่ (ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ู 920 อ582ร [2551?] 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [770]   [แสดง 20/15383 รายการ]

2020 - ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง